. 
Politika
Humanitarne organizacije
 
 

 

Humanitarne organizacije, humanitarne akcije - SRBIJA i Ex-YU, bez BiH
 
Izdvajamo:
-

 

 
  www.28jun.org 28 jun   Srbija
www.adra.org.me Adra   Crna Gora
  www.afmpkr.org.rs Udruženje porodica nestalih lica iz Krajine Srbija
  www.aleksandra.mk Aleksandra   Makedonija
www.amity-yu.org Amity Yu Novi Beograd Srbija
www.asocijacijaduga.org.rs Asocijacija Duga   Srbija
  www.astra.org.rs Astra - Anti trafficking action Srbija
  www.atc.rs Anti Trafiking Centar Srbija
www.budihuman.rs Budi human   Srbija
www.care.rs Care   Srbija
www.caritas-beograd.org.rs Caritas Beograd Srbija
www.cerebralna.rs Cerebralna Novi Sad Srbija
www.cerebralnaparaliza.rs Cerebralna paraliza Beograd Srbija
  www.cim.org.rs Centar za integraciju mladih Srbija
  www.cod.rs COD   Srbija
  www.cpd.org.rs Centar za prava deteta Beograd Srbija
  www.decjaradostgnjilane.com Humanitarna organizacija "Dečija radost" Gnjilane Srbija
www.decjesrce.rs Dečje srce - humanitarna ogranizacija za pomoć osobama sa
smetnjama u razvoju
  Srbija
www.dih.hr DIH Hrvatska

02974005

www.divac.com Divac, Fondacija Ana i Vlade Divac - Doniranjem finansijske pomoći pomažete životno ugroženima u trajnom rešavanju njihovog egzistencijalnog problema - trajnom smeštaju. Srbija
www.dnevnicentartisa.me Dnevni centar Tisa Bijelo Polje Crna Gora
  www.dora.hr Dora  
  www.eurogusinje.org Euro za Gusinje - Humanitarna Nevladina Organizacija   Srbija
  www.familia.org.rs Familia - Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci   Srbija
www.forum-osi.org Forum mladih sa invaliditetom    
  www.help-serbia.org.rs Help Ц Hilfe zur Selbsthilfe e.V.je nemačka nevladina humanitarna
organizacija aktivna širom sveta, kako u projektima hitne pomoći u
kriznim situacijama, tako i u projektima rehabilitacije i razvoja
Beograd
Niš
Kraljevo
Bujanovac
Srbija
  www.helsinki.org.rs Helsinki Committee for Human Rights in Serbia Srbija
  www.hendidrustvo.info Hendi - društvo - forum namenjen osobama sa invaliditetom Beograd Srbija
www.hlebzivota.org.rs Hleb života   Srbija
www.humanitarnapomoc.gov.rs Floodrelief #SerbiaFloods #SerbiaNeedsHelp - Donirajte novac i
pomozite u saniranju štete, kao i brizi o ugroženima i evakuisanima
sa poplavljenih regija Srbije
  Srbija
  www.humanitarniradio.info Internet Humanitarni Radio - govori da bih te video! Kragujevac Srbija
  www.ian.org.rs IAN Međunarodna mreža pomoći - Jednake mogućnosti za sve Beograd Srbija
  www.incesttraumacentar.org.rs Incest Trauma Center - Grupa za podršku seksualno zlostavljanoj
deci, žrtvama incesta i žrtvama rata
Beograd Srbija
www.inkluzivnipokret.org  Inkluzivni pokret   Makedonija
  www.izkrugavojvodina.org Iz kruga Ц Vojvodina je ženska nevladina organizacija osnovana s
ciljem da pruži podršku osobama sa invaliditetom i izloženih nasilju
i diskriminaciji
Novi Sad Srbija
www.jaca.rs Jaca   Srbija
  www.jazas.net JAZAS (Asocijacija za borbu protiv side) je nevladina organizacija
osnovana 1991. godine kao prva NVO koja se aktivirala na polju
prevencije side
  Srbija
www.karitas.si Karitas   Slovenija
  www.kosnica.org Udruženje građana Košnica - našim rukama menjamo svet -
aktivnosti koje se sprovode su uglavnom namenjene deci bez
roditeljskog i adekvatnog roditeljskog staranja ili za cilj imaju
prikupljanje sredstava za pomoć ovoj grupi dece
Novi Sad Srbija
www.kucasvetlosti.rs Kuća Svetlosti - Centar za pomoć i rehabilitaciju osoba sa
posebnim potrebama
  Srbija
  www.lifelineaid.org LifeLineAid
  www.nexusvranje.com NVO Nexus je osnovana uz podršku međunarodne humanitarne
organizacije Lekari bez granica Belgije - Cilj organizacije je davanje
doprinosa stvaranju humanog društva kroz projekate i programe
usmerene ka unapređenju kvaliteta života lica u stanju socijalne
potrebe, podsticanju aktivizma, istraživačkom radu i obrazovanju
Vranje Srbija
www.omladinajazas.rs  Omladina Jazas Novi Sad Srbija
www.osi.rs Infocentar za osobe sa invaliditetom   Srbija
www.plavi-andeo.hr Humanitarna udruga Plavi Anđeo  
www.remarcroatia.hr Remar Croatia Humanitarna udruga   Hrvatska
www.solidarnostsrbije.org Фондација "Споменица Солидарности" – Промовишемо идеју о солидарности  
  www.soscentar.com SOS Centar za odvikavanje od kockanja - nevladino i neprofitno
udruženje građana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja,
zaštite i promocije zdravlja, a posebno u oblasti borbe protiv
patološke zavisnosti od kockanja
Srbija
www.sos-decijasela.rs Fondacija SOS Dečija sela Srbija Kraljevo Srbija
  www.srbizasrbe.org Srbi za Srbe   Srbija
  www.stankovicdejan.com
Prevencija patološkog kockanja, savetovalište za rad sa
patološkim kockarima i njihovim porodicama
Sremski
Karlovci
Srbija
  www.svetispas.org Sveti spas - Udruzenje gradjana za pomoc raseljenima sa Kosova i
Metohije
  Srbija
www.tijana.rs Centar za nestalu i zlostavljanu decu - Centar je osnovan sa zadatkom da poboljša bezbednost dece i sačuva uspomenu na tragično ugašen život Tijane Jurić. Srbija
www.udruga-nina.hr Udruga Nina, maligna oboljenja djece, multipla skleroza  
www.udruga-slijepih-zagreb.hr Udruga slijepih Zagreb
www.udruga-srce-zelina.hr Udruga Srce Zelina - udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s
invaliditetom i njihovih obitelji
 
  www.zivotorg.org Život - Udruženje građana za borbu protiv rektih bolesti kod dece Novi Sad SrbijaHumanitarne organizacije, humanitarne akcije - BOSNA I HERCEGOVINA
www.bibsis.org.ba Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosna i Hercegovina
www.bosfam.ba Bosfam   Bosna i Hercegovina
www.caritas.ba Caritas - Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine - pomoć,
donacije, kampanje, aktivnosti, izobrazba, projekti, razvoj
  Bosna i Hercegovina
www.caritas-mostar.ba  Caritas biskupija Mostar
Duvno
Trebinje
Mrkan
Bosna i Hercegovina
www.dirhem.org Humanitarna organizacija Dirhem   Bosna i Hercegovina
www.ibhi.ba Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju - Ibhi   Bosna i Hercegovina
www.ic-lotos.org.ba Informativni centar za osobe sa invaliditetom IC Lotos - misija naše organizacije je svojim djelovanjem uticati na stvaranje demokratskog civilnog društva u Bosni i Hercegovini u kojem će pitanja invalidnosti biti razmatrana kao pitanja ljudskih prava a osobe sa invaliditetom se neće suočavati sa barijerama prilikom obrazovanja, zapošljavanja, ostvarivanja zdravstvenog i socijalnog osiguranja, informisanja, kretanja u unutarnjim i vanjskim prostorima i korištenja potrebnih servisa podrške u ostvarivanju prava koja im kao ljudskim bićima pripadaju Tuzla Bosna i Hercegovina
www.izaberi-zivot.rs.ba Izaberi život - Udruženje građana "Viktorija" - preventivno suzbijanje zavisnosti, stručni tretman i pomoć zavisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opijatima sa posebnim naglaskom na organizovanje zajedničkog života zavisnika u posebnim terapijskim centrima (komunama); U svom radu Savjetovalište obuhvata populaciju zavisnika o narkotičkim sredstvima sa teritorije grada Banjaluke, drugih gradova Bosne i Hercegovine i šire. U grupu korisnika spadaju i članovi porodica zavisnika (roditelji, braća, sestre, supruge i sl.)  Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.koma.ba KOMA - Koalicija marginalizovanih grupa u BiH   Bosna i Hercegovina
www.migrantservicecentres.org Migrant Service Centres - The network of Migrant Service Centres provides information, advice and referral services to migrants and potential migrants in Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo under UNSCR No 1244, Montenegro and Serbia   Bosna i Hercegovina
www.mssarajevo.ba Udruženje oboljelih od Multiple Sclerosis Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.muslimaidbih.org Muslim Aid BiH   Bosna i Hercegovina
www.nasglas.ba Naš Glas - udruženje za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu   Bosna i Hercegovina
www.oslonac.org NHU Oslonac - naše male kuće su tako velike Tešanj Bosna i Hercegovina
www.pomozi.ba Pomozi.ba - Prije svega humanost na djelu - Pomozi je Udruženje dobrih ljudi koji su okupljeni oko iste ideje - prije svega humanost na djelu. Naš temelj je zajednički rad, idealna kombinacija Emocija i razuma, a rezultat izvanrednog servisa i uspješnih akcija. Pomozi ima za cilj da pomogne svim socijalno ugroženim kategorijama stanovništvau Bosni i Hercegovini   Bosna i Hercegovina
www.rukunasrce.ba Humanitarna organizacija "Ruku na Srce"   Bosna i Hercegovina
www.sadakabuzim.ba HO "Sadaka" - humanost na djelu Bužim Bosna i Hercegovina
  www.snagazene.org Udruženje Snaga Žene - pruža psihološku, socijalnu, medicinsku,
pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescenticama i djeci
(izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su
pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih
dešavanja u Bosni i Hercegovini
Tuzla Bosna i Hercegovina
www.srcezadjecu.ba Udruženje "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" - Triptih   Bosna i Hercegovina
www.stdavids.org Aid for Bosnia | St. David's Relief Foundation - St. David's Relief Foundation provides tangible humanitarian aid to the hundreds of thousands of people displaced by the devastating war in Bosnia and Croatia. The aid is distributed in areas of need without regard to race, ethnic, national, or religious persuasion. Bosna i Hercegovina
www.udas.rs.ba UDAS RS - Organizacija amputiraca   Bosna i Hercegovina
www.unicef.ba Unicef   Bosna i HercegovinaOrganizacije Crvenog krsta
www.ckbdbih.ba Crveni krst / križ Brčko distrikta BiH Brčko Bosna i Hercegovina
  www.ckcg.co.me Crveni krst Crne Gore Crna Gora
  www.ckkg.org.rs Crveni krst Kragujevac Kragujevac Srbija
  www.cksombor.org.rs Crveni krst Sombor Sombor Srbija
  www.cktk.org Crveni križ Tuzlanskog kantona ... u službi humanosti Tuzla Bosna i Hercegovina
  www.ckv.org.rs Crveni krst Vojvodine Novi Sad Srbija
www.crvenikrstbanjaluka.org Crvenikrst Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina
  www.crvenikrstgm.org.rs OOCK Gornji Milanovac Gornji
Milanovac
Srbija
  www.crvenikrstrs.org Crveni krst Republike Srpske Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.gockns.org.rs Gradska organizacija Crvenog krsta Novog Sada Novi Sad Srbija
www.hck.hr Hrvatski Crveni križ  
www.rcsbh.org Društvo crvenog krsta/križa BiH / Red Cross Society of BiH   Bosna i Hercegovina
  www.suredcross.org.rs Crveni krst Subotica Subotica SrbijaHumanitarne organizacije, humanitarne akcije - SVET

Posetite i spisak sajtova udruženja građana, asocijacija i organizacija iz sveta, kliknite OVDE


Posetite i sledeće potkategorije i kategorije srodne ovoj:
Zdravstvene organizacije

Ženske organizacije i NVO
Udruženja građana, NVO i sl.


 


Svi linkovi u našoj bazi, osim Prijateljskih su privremeno i besplatno i redovno se zamenjuju.
Ukoliko želite da link ka Vašem sajtu ostane trajno u našoj bazi potrebno je da na stranicu Vašeg sajta
postavite link ili baner ka našem sajtu (naš baner-logo možete preuzeti sa naše stranice
"
Razmena linkova i banera" ). Posle naše provere link ka Vašem sajtu zadržaćemo u našoj bazi.
 Želite li da se i Vaš sajt nađe u našoj bazi? Popunite donja polja: