. 
Zdravlje, medicina
Zdravstvene organizacije,
zdravstvena udruženja
 
 

 

Zdravstvene organizacije, zdravstvena udruženja - SRBIJAwww.downsindrom.org
-
www.downsindrom.org
Društvo za pomoć osobama sa Down sindromom Srbije
Beograd Srbija


www.herc.org.rs
-
www.herc.org.rs
Herc - udruženje za podršku ljudima sa neurozom nastalo je
kao potreba ljudi za međusobnom podrškom osobama pogođenim
nekom od neuroza: anksioznost, panični napadi i poremećaj,
histerija, socijalna fobija, OCD, agorafobija, hipohondrija,
depresija; Seminari, tribine, radionice, publikacije, forum...
Beograd Srbija


www.lekovitobilje-sibra.com
-
www.lekovitobilje-sibra.com
Asocijacija za naučna istraživanja i herbalnu medicinu Sibra 1990 -
lekovito bilje, biljni čajevi, sirupi - možemo puno pomoći kod bolesti:
sitemski lupus, trombocitopenija, kronova bolest, ulcerozni kolitis,
reumatska oboljenja, epi napadi, miltipleks skleroza, vitiligo,
kandida, kamen u bubregu i žučnoj kesi, psorijaza, ekcem...;
Tel: 060/3531170
Zrenjanin Srbija


www.medicinari.com
-
www.medicinari.com
Site of medical students, Medical faculty in Serbia,University of
Belgrade
Beograd
Srbija


www.umisrbije.com
-
www.umisrbije.com
Udruženje za medicinski imidžing Srbije (UMI Srbije) - asocijacija
lekara i drugih profesionalaca koji se bave medicinskim imidžingom
u dijagnostici i terapiji
Zemun Srbija


www.usvmr.org.rs
-
www.usvmr.org.rs
Udruženje sudskih veštaka medicine rada
Beograd Srbija
www.zelenivitez.info
-
www.zelenivitez.info
Asocijacija za naučna istraživanja i herbalnu medicinu Sibra - 1990
ima prirodan preparat koji će pomoći kod Dijabetesa Tip 2,
u kratkom vremenu regenerisati pankreas i značajno smanjiti nivo
šećera u krvi; Moguće je i potpuno - trajno rešenje ovog problema i
prestanka svih simptoma; Tel: 060/3531170
Zrenjanin Srbija
-
 
Posetite i:
-

 

 
www.aromaterapija.co.rs Aromaterapija   Srbija
www.cml.rs CML (HML) - Udruženje Srbije - Lečenje hronične mijeloidne
leukemije
  Srbija
www.cod.rs COD   Srbija
  www.dags.org.rs Dečja i adolescentna ginekologija Srbije DAGS udruženje građana Beograd Srbija
www.decjesrce.rs Dečje srce - humanitarna ogranizacija za pomoć osobama sa
smetnjama u razvoju
  Srbija
www.distrofijanovisad.org.rs Udruženje distrofičara južnobačkog okruga Novi Sad Srbija

www.dlv.org.rs Društvo Lekara Vojvodine - Srpskog lekarskog društva
Sombor
u još gradova
Srbija

www.dmbj.org.rs

DMBS - Društvo medicinskih biohemičara Srbije Beograd Srbija

www.dps.org.rs

Društvo psihologa Srbije je dobrovoljno, stručno i naučno udruženje psihologa Srbije, osnovano 1953 godine. Beograd Srbija
www.ecmns.eu ECM - Evropski centar za medicinska istraživanja i primenu -
ECM se bavi internacionalnim istraživanjma u medicini,
specijalizovanih na poljima imunologije, virusologije i onkologije
Novi Sad Srbija

www.farmkom.rs

Farmaceutska komora Srbije Beograd Srbija
www.gogb.org.rs GOGB - Gradska organizacija gluvih Beograda Beograd Srbija

www.hendidrustvo.info

Hendi - društvo - forum namenjen osobama sa invaliditetom Beograd Srbija

www.ilco.org.rs

ILCO Udruženje pacijenata sa stomom Srbije Srbija
www.incesttraumacentar.org.rs Incest Trauma Center - Grupa za podršku seksualno
zlostavljanoj deci, žrtvama incesta i žrtvama rata
Beograd Srbija
www.izkrugavojvodina.org Iz kruga – Vojvodina je ženska nevladina organizacija osnovana s
ciljem da pruži podršku osobama sa invaliditetom i izloženih nasilju
i diskriminaciji
Novi Sad Srbija
www.jazas.net JAZAS (Asocijacija za borbu protiv side) je nevladina organizacija
osnovana 1991. godine kao prva NVO koja se aktivirala na polju
prevencije side
  Srbija
www.ksosmec.org.rs Zvanični sajt Kluba sedeće odbojke ''Smeč'', sportske
organizacije, osnovane 2007. godine sa ciljem da organizuje
sportsko-rekreativne aktivnosti za lica sa invaliditetom Beograda
Beograd Srbija
www.privatnidoktoricacak.com Udruženje privatnih doktora medicine i stomatologije Čačka Čačak Srbija
www.psychosoma.org.rs

Psychosoma - udruženje psihoanalitičkih psihosomatskih
psihoterapeuta Srbije; Edukacija iz Psihoanalitičke psihosomatske
psihoterapije - individualna, grupna, nivoi: savetnik-psihoterapeut

Beograd
Zemun
Srbija
www.radteh.org.rs Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне
медицине Србије
  Srbija
www.resuscitatio.org.rs Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (RSSiCG) - objedinjuje i
podržava poduhvate svih organizacija, udruženja i pojedinaca koji se
bave praktičnim, edukativnim, naučno - istraživačkim radom i
delatnostima prvenstveno u oblasti resuscitacije, reanimacije,
kritičnim periodima pre i intrahospitalne resuscitacije i reanimacije
  Srbija
www.sansazaroditeljstvo.org.rs Šansa za roditeljstvo - Da nas dvoje bude barem troje Srbija
www.setox.rs Udruženje toksikologa Srbije (UTS)   Srbija

www.sld.org.rs

Srpsko lekarsko društvo Beograd Srbija
www.smas.org Udruženje za sportsku medicinu Srbije Srbija
www.saneko98.com
Sanitarno ekološko društvo - istraživanje i obrazovanje u oblasti
održivog razvoja, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja
Beograd
Srbija
www.skolazagluve.edu.rs Škola sa domom za učenike oštećenog sluha Kragujevac Srbija
www.sombor-cancer.org.rs Opštinsko društvo za borbu protiv raka Sombor Srbija
  www.soscentar.com SOS Centar za odvikavanje od kockanja - nevladino i neprofitno
udruženje građana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja,
zaštite i promocije zdravlja, a posebno u oblasti borbe protiv
patološke zavisnosti od kockanja
Srbija

www.stankovicdejan.com

Fond Herc se bavi prevencijom patološkog kockanja, a u okviru
svojih svakodnevnih aktivnosti postoji i savetovalište za rad sa
patološkim kockarima i njihovim porodicama
Sremski
Karlovci
Srbija

www.spinns.org Stk Spin - Stonoteniski klub za osobe sa invaliditetom Novi Sad Srbija
www.sumc.org.rs Studentska unija medicinara Srbija
www.szr.org.rs Szr   Srbija
www.tmg.org.rs Timočki medicinski glasnik - Glasilo Podružnice Srpskog
lekarskog društva
Zaječar Srbija
www.vip-bzr.com Agencija za bezbednost i zdravlje na radu i konsalting VIP -
licencirana kuća za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, procene
rizika, vođenja poslova BZR i dr.
Leskovac Srbija
www.vort.org.rs Društvo radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine
Vojvodine
  Srbija
www.ugs.rs Udruženje gastroenterologa Srbije i Crne Gore Beograd Srbija
www.zpu.rs Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Beograd Srbija


Posetite i sledeće potkategorije i kategorije srodne ovoj:
Humanitarne organizacije
Organizacije Crvenog krsta
Udruženja građana, NVO i sl.
Zdravstvene organizacije i udruženja - HRVATSKA

www.hkms.hr Hrvatska komora medicinskih sestara  
www.huped.hr HUPED - Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu  
www.uriho.hr URIHO je ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba s invaliditetom, zaštitno zapošljavanje ostvaruje se u okviru
gospodarskih programa za tekstil, keramiku, metal, kožu,
kitničarstvo, ortopediju, kartonažu i tisak
 
www.zdravljeizprirode.hr Zdravlje iz prirode  Zdravstvene organizacije i udruženja - BOSNA I HERCEGOVINA

www.akaz.ba AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH Bosna i Hercegovina
www.aliszp.ba Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca BiH / Association of Laboratory and Sanitary Health Professionals of BiH   Bosna i Hercegovina
www.biser.org
Forum Biser - Forum za podršku i pomoć ljudima sa posebnim
potrebama
Sarajevo
Wiesbaden
Bosna i Hercegovina
Nemačka
www.bohemsa.org Bohemsa   Bosna i Hercegovina
www.dmbiubih.org Društvo za medicinski I biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH)   Bosna i Hercegovina
www.fantomi.ba Fantomi   Bosna i Hercegovina
www.farmaceutskakomora.ba Farmaceutska komora   Bosna i Hercegovina
www.farmaceutska-komora.org Farmaceutska komora   Bosna i Hercegovina
www.fmbi.gov.ba Federalno Ministarstvo Boraca i Invalida Bosna i Hercegovina
www.fmoh.gov.ba Fmoh   Bosna i Hercegovina
www.geha.ba Asocijacija gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine Bosna i Hercegovina
www.hepatitis.rs.ba Udruženja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa   Bosna i Hercegovina
www.kbt.ba Bosansko-hercegovačko Udruženje za kognitivno bihejvioralnu terapiju   Bosna i Hercegovina
www.kik.ba KIK   Bosna i Hercegovina
www.kkivrbas.com Košarkaški klub invalida "Vrbas" Bosna i Hercegovina
www.komoradoktorars.org Komora doktora RS   Bosna i Hercegovina
www.kzttk.ba Komora zdravstvenih tehničara TK   Bosna i Hercegovina
www.lkksa.ba Ljekarska-liječnička komora Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ljktk.ba Ljekarska komora Tuzlanskog kantona - S nama u zdraviju budućnost Tuzla Bosna i Hercegovina
www.ljkzedo.ba Ljkzedo   Bosna i Hercegovina
www.mssarajevo.ba Udruženje oboljelih od Multiple Sclerosis Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.neurohirurgija.org Udruženje neurohirurga Bosne i Hercegovine / Neurosurgical Association Bosnia and Herzegovina   Bosna i Hercegovina
www.oaza.ba
Oaza - Oficijelni site Udruženja gradjana za pomoć mentalno
retardiranim osobama na kantonu Sarajevo
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.pedijatri.org Udruženja pedijatara RS - Zajednički rad i saradnja Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.pjz-pph.ba Partnerstvo za javno zdravlje   Bosna i Hercegovina
www.sjz.ba Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i suradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja - PZZ   Bosna i Hercegovina
www.slijepi-sa.org.ba Udruženje slijepih Kantona Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ssdmis-zdk.ba SSDMIS ZDK - Samostalni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona   Bosna i Hercegovina
www.ssdmrs.org Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske   Bosna i Hercegovina
www.stomatoloskakomora.ba Stomatološka komora FBiH / Dental Chamber of Federation Bosnia and Herzegovina   Bosna i Hercegovina
www.sumero.ba
SUMERO - Savez udruženja za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom Bosna i Hercegovina
www.tmp.ba TMP d.o.o.   Bosna i Hercegovina
www.ugcumc.ba UG CUMC BiH - Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i
ulceroznog kolitisa, osnovano 25. 03. 2002. godine, broji više od
1.000 članova na području cijele BiH. Udruženje daje podršku svim
oboljelim od pomenutih bolesti, angažujući se na poboljšanju
zdravstvenog stanja te socijalnog i pravnog statusa pacijenata
Bosna i Hercegovina
www.uimr.ba UIMR FBiH   Bosna i Hercegovina
www.undt.ba Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH - UNDT BiH   Bosna i Hercegovina
www.usfbih.org.ba Usfbih   Bosna i HercegovinaZdravstvene organizacije i udruženja - SEVERNA MAKEDONIJA
www.hera.org.mk
Х.Е.Р.А. - Асоцијација за здравствена едукација и
истражување

Makedonija
www.lkm.org.mk
Dobrodojdovte na WEB stranicata na Lekarska Komora na
Makedonija
MakedonijaZdravstvene organizacije i udruženja - CRNA GORA
www.buditezdravi.info Portal "Budite zdravi" - namijenjen svima koji su zainteresovani da
se kvalitetno informišu o svim aspektima čovjekovog zdravlja,
zdravog načina života, uzrocima bolesti, savjetima za njihovo
izlečenje i brojnim drugim savjetima koji se tiču kvaliteta života i
opasnostima koje ugrožavaju ljudsko fizičko i mentalno zdravlje
  Crna Gora
-
www.cazas.org CAZAS - Društvo za borbu protiv side Crne Gore Podgorica Crna Gora
www.dnevnicentartisa.me Dnevni centar Tisa Bijelo Polje Crna Gora
  www.prirodnamedicina.org Institut za prirodnu medicine Podgorica (IPM), nevladina organizacija
- Prirodna medicina - promocija zdravog života, savjetovanje u
izlečenju svih vrsta bolesti, programi / savjeti za liječenje, zdrav
način ishrane i detoksifikaciju (pročišćavanje) organizma usklađene
sa potrebama i mogućnostima pojedinca
Podgorica Crna Gora

Posetite i sledeće potkategorije i kategorije srodne ovoj:
Humanitarne organizacije
Organizacije Crvenog krsta
Udruženja građana, NVO i sl.


Svi linkovi u našoj bazi, osim Prijateljskih su privremeno i besplatno i redovno se zamenjuju.
Ukoliko želite da link ka Vašem sajtu ostane trajno u našoj bazi potrebno je da na stranicu Vašeg sajta
postavite link ili baner ka našem sajtu (naš baner-logo možete preuzeti sa naše stranice
"
Razmena linkova i banera" ). Posle naše provere link ka Vašem sajtu zadržaćemo u našoj bazi.
 Želite li da se i Vaš sajt nađe u našoj bazi? Popunite donja polja:

 


 Udruženje sudskih veštaka u medicini rada, BeogradJugolab - Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Novi Sad


Anatomska obuća, klompe, papuče, uniforme - Bril-SU